Dzięki posiadanemu doświadczeniu oraz wiedzy eksperckiej w dziedzinie ochrony środowiska oraz doradztwa ekologicznego  oferujemy: 

                        

                            inwentaryzacja przyrodnicza

 

 

Wykonujemy również inwentaryzacje przyrodnicze w zakresie występowania chronionych gatunków zwierząt w tym ptaków i nietoperzy objętych ochroną gatunkową na podstawie ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r oraz przygotowujemy wnioski o zezwolenie na czynności podlegające zakazom w stosunku do gatunków objętych ochroną. 

 

  

 Koszty usług ustalane są indywidualnie.

 

 

 

Galeria