Nadzór przyrodniczy

Prowadzimy nadzór przyrodniczy w celu niedopuszczenia do pojawienia się negatywnych zjawisk mogących powstać na terenie budowy prowadzonych inwestycji, a w konsekwencji wstrzymać prace budowlane. Nadzór przyrodniczy obejmuje działania takie jak:

  • zabezpieczenie terenu budowy przed napływem zwierząt w czasie wędrówek, przemieszczeń i migracji
  • uzyskiwanie pozwoleń na przenoszenie gatunków chronionych
  • przenoszenie gatunków chronionych
  • nadzór przyrodniczy podczas wycinki drzew
  • nadzór przyrodniczy (ptaki, nietoperze) podczas ocieplania, termomodernizacji budynków
  • nadzór przyrodniczy placu budowy dróg, linii kolejowych 

 

 Koszt usługi ustalany jest indywidualnie.