WYPEŁNIANIE WNIOSKÓW DO RDOŚ W 2017 ROKU GRATIS!
 

 

 

Opinie i ekspertyzy ornitologiczne i chiropterologiczne dla budynków i osiedli przeznaczonych do ocieplenia, remontu, modernizacji i termomodernizacji

W ostatnich latach wzrosło zauważalnie zapotrzebowanie na ekspertyzy ornitologiczne i chiropterologiczne. Inwentaryzacje przyrodnicze w zakresie występowania chronionych gatunków zwierząt w tym ptaków i nietoperzy objętych ochroną gatunkową na podstawie Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r  dla programu system zielonych inwestycji GIS, czyli programu dotacyjnego dla budownictwa użyteczności publicznej. Ekspertyzy przyrodnicze skierowane do programu GIS chronią synantropijne gatunki zwierząt przed utratą siedlisk znajdujących się na remontowanych budynkach. Jednym z gatunków narażonych na duże straty jest Jerzyk Apus apus zakładający gniazda w stropodachach i szczelinach bloków wykonanych z "wielkiej płyty". 

 

 

Poniżej najważniejsze dokumenty opisujące umocowanie prawne dotyczące procesu dociepleń budynków:

Inwentaryzacja ptaków i nietoperzy ma na celu sprawdzenie czy w budynkach przeznaczonych do ocieplenia występują chronione gatunki zwierząt. Jeżeli inwentaryzacja ornitologiczna i chiropterologiczna nie wykaże obecności gatunków chronionych, prace ociepleniowe mogą być prowadzone zgodnie z zakładanym harmonogramem. W przypadku stwierdzenia chronionych gatunków ptaków lub nietoperzy, ekspert przyrodnik powinien zaproponować harmonogram prac dostosowany do ekologii stwierdzonych gatunków jak również zaproponować kompensację przyrodniczą np. przez powieszenie budek lęgowych. Inwestor natomiast powinien wystąpić do odpowiednich organów (RDOŚ) o zgodę na prowadzenie prac remontowych (Art. 56). 

 

 

 

Co oferujemy?

 • ekspertyzę przyrodniczą opisującą, czy na obiekcie planowanym do termomodernizacji występują chronione gatunki zwierząt (ptaki i nietoperze)
 • wariantową kompensację umożliwiającą prowadzenie prac remontowych na budynkach zasiedlonych przez gatunki chronione
 • sporządzanie wniosków do regionalnego dyrektora ochrony środowiska
 • prowadzenie nadzoru przyrodniczego nad przebiegiem prac dociepleniowych
 • organizowanie zabezpieczeń dla czynnych siedlisk gatunków chronionych podczas prowadzenia prac termomodernizacyjnych
 • kontrolę porealizacyjną w celu oceny poprawności zastosowania elementów kompensacji przyrodniczej

 

Kiedy trzeba wykonać ekspertyzę ornitologiczną? 

Gdy prace ociepleniowe planowane są w okresie od 1 września do 31 marca ekspertyzę przyrodniczą należy wykonać wiosną poprzedzającą remont, w przypadku planowanych prac termomodernizacyjnych na okres lęgowy (1 kwietnia - 31 sierpnia) inwentaryzacja przyrodnicza musi być wykonana w sezonie wiosennym poprzedzającym rozpoczęcie prac termomodernizacyjnych.

 

 

Co powinna zawierać opinia ornitologiczna? 

 • charakterystykę kontrolowanych obiektów
 • termin przeprowadzenia kontroli oraz opis użytego sprzętu
 • opis stwierdzonych gatunków
 • zalecany harmonogram przeprowadzenia prac
 • propozycja wykonania kompensacji przyrodniczej
 • wykaz niezbędnych zezwoleń do prowadzenia prac
 • dokumentacja fotograficzna stwierdzonych stanowisk (gniazd)


Dla kogo?

Ekspertyza przyrodnicza powinna być wykonana priorytetowo dla planowanych remontów, modernizacji, dociepleń i termomodernizacji przez jednostkę planującą wykonanie takich prac, czyli:

 • inwestorów
 • firmy
 • gminy/miasta/ starostwa/województwa
 • szpitale
 • przychodnie
 • szkoły/przedszkola
 • uczelnie
 • seminaria
 • zakony
 • sądy
 • spółdzielnie mieszkaniowe
 • pozostałe obiekty użyteczności publicznej

 

Co zobowiązuje?

Wymóg przeprowadzenia inwentaryzacji przyrodniczej przed przystąpieniem do prac termomodernizacyjnych wynika z następujących aktów prawnych:

 

 Jakie korzyści?

Niekwestionowane korzyści jakie płyną z zastosowania się do wymogów prawa ochrony środowiska to przede wszystkim:

 • uratowanie wielu gatunków ptaków i nietoperzy – niekiedy w grę wchodzą całe populacje
 • ukończenie w terminie zaplanowanych prac dociepleniowych
 • uniknięcie wstrzymania prowadzenia prac nawet przez kilka miesięcy
 • uniknięcie kar i aresztów wynikających z łamania prawa
 • ustrzeżeniem się od głośnych afer z udziałem organizacji ekologicznych i mediów
 • czyste sumienie i spokojny sen:-)

Koszt usługi ustalany jest indywidualnie.