Raport oddziaływania na środowisko

Wykonujemy część przyrodniczą do raportów oddziaływania inwestycji na środowisko (oceny oddziaływania na środowisko) dla inwestycji takich jak farmy wiatrowe, biogazownie, farmy fotowoltaiczne, elektrownie wodne, gaz łupkowy, stacje benzynowe, hale magazynowe, budownictwo, mosty, wiadukty, drogi.

 

 

 

 Koszt usługi ustalany jest indywidualnie.