System Informacji Geograficznej GIS

Biuro Analiz Środowiskowych GEKON świadczy usługi z zakresu szeroko rozumianych analiz danych przestrzennych w systemach GIS. W zakres naszych usług związanych z GIS wchodzą m.in.:

Kompleksowe opracowanie map

Przygotowanie map zgodnie z zasadami kartografii. Na mapach mogą zostać umieszczone dowolne elementy tj.: legenda, podziałka liniowa, skala tekstowa, strzałka północy, tabele, teksty, wykresy, zdjęcia.

Analizy przestrzenne  

Opracowywanie baz danych GIS

Pozyskiwanie danych przestrzennych

Pozyskiwanie danych przestrzennych poprzez wektoryzację i digitalizację materiałów analogowych (map papierowych, opisów lokalizacji, itp.) Dane poddawane są kontroli topologicznej. Dane mogą zostać przygotowane w wybranym układzie współrzędnych oraz formacie GIS.

Konwersja danych w różnych formatach GIS

Konwersja danych zarówno wektorowych jak i rastrowych

Konsultacje w ogólnej tematyce GIS

Konsultacje w zakresie obsługi programu ArcGIS oraz Quanum GIS

Konsultacje w zakresie pozyskiwania materiałów kartograficznych

Przygotowywanie zamówień na materiały z Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

 

 Koszt usługi ustalany jest indywidualnie.