Przykładowe projekty: 

 • Inwentaryzacja przyrodnicza zbiornika wodnego przy ul. Królowej Jadwigi w Radomiu
 • Wykonanie inwentaryzacji ornitologicznej, chiropterologicznej, herpetologicznej, ichtiologicznej oraz malakofauny zbiornika wodnego przy ul. Oboźnej oraz zbiornika wodnego przy ul. Książęcej w Warszawie
 • Inwentaryzacja przyrodnicza zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Dolina Rzeki Łydyni
 • Inwentaryzacja zimowisk nietoperzy wzdłuż linii kolejowej nr 8 – Czachówek – Radom (od km 38,800 do km 100,850) na zlecenie PKP PLK S.A.
 • Analiza chiropterologiczna występujących nietoperzy na wybranych budynkach w Nowym Sączu na zlecenie RDOŚ Kraków
 • Inwentaryzacja lichenologiczna oraz mykologiczna wybranych drzew w Parku Jazdów w Warszawie
 • Inwentaryzacja botaniczna oraz dendrologiczna obszaru planowanych umocnień prawego brzegu rzeki Bzury w miejscowości Plecewice
 • Inwentaryzacja Przyrodnicza Obszaru Kopalni Wapienia Sulejów na potrzeby raportu oceny oddziaływania na środowisko
 • Nadzór przyrodniczy dla zadania „Bełdówka - ekoregulacja - kształtowanie przekroju podłużnego  i poprzecznego koryta cieku, odcinek w km  0+000 - 5+750 gm. Poddębice, pow. poddębicki"
 • Nadzór przyrodniczy nad zadaniem "Likwidacja przecieków i przywrócenie stateczności prawego wstecznego wału rzeki Bzury gm. Młodzieszyn i gm. Brochów"   
 • Inwentaryzacja ornitologiczna na potrzeby raportu oddziaływania inwestycji "Budowa osiedla mieszkaniowego w gminie Białe Błota"
 • Ekspertyza przyrodnicza na potrzeby termomodernizacji dla 45 budynków w Inowrocławiu
 • Inwentaryzacja ornitologiczna parku miejskiego w Skierniewicach
 • Nadzór przyrodniczy przy pracach remontowych w Poznaniu, Warszawie, Łodzi, Wrocławiu i in.
 • Inwentaryzacja i ekspertyza przyrodnicza na potrzeby ocieplenia i termomodernizacji 15 obiektów użyteczności publicznej w Sochaczewie
 • Inwentaryzacja i ekspertyza przyrodnicza na potrzeby ocieplenia i termomodernizacji MOW w Załuskowie, 96 - 521 Brzozów 
 • Inwentaryzacja ornitologiczna i botaniczna na potrzeby raportu oceny oddziaływania inwestycji dla budowy małej elektrowni wodnej na rzece Odrze w woj. dolnośląskim
 • Opinia ornitologiczna i chiropterologiczna na potrzeby termomodernizacji Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Trzebini
 • Opinia ornitologiczna i chiropterologiczna na potrzeby termomodernizacji Szpitala Powiatowego w Sochaczewie przy ulicy Batalionów Chłopskich 3/7 
 • Inwentaryzacja zagęszczenia Sroki Pica pica w wybranych miastach Polski - Warszawie, Łodzi, Skierniewicach, Żyrardowie, Grodzisku Mazowieckim 
 • Inwentaryzacja chrząszczy z rodziny biegaczowatych Carabidae występujących w środowisku leśnym województwa wielkopolskiego
 • Raport oddziaływania inwestycji na środowisko "Budowa małej elektrowni wodnej na rzece Krznie"
 • Raport oddziaływania inwestycji na środowisko "Budowa małej elektrowni wodnej w miejscowości Góra na rzece Narew"
 • Opinia ornitologiczna oraz chiropterologiczna 8 budynków mieszkalnych w Działdowie            

  

 

 

 

 

Galeria