INWENTARYZACJA PRZYRODNICZA

 

 

   

Inwentaryzacja przyrodnicza to zespół skoordynowanych działań mających na celu wykonanie spisu wszystkich gatunków zwierząt, roślin i grzybów oraz ich rozmieszczenia w przestrzeni. 

Inwentaryzacja przyrodnicza Carabidae
Schemat rozmieszczenia pułapek barbera używanych do inwentaryzacji chrząszczy z rodziny Biegaczowatych.

Inwentaryzacja gniazd sroki Pica pica w dzielnicy Ursynów w Warszawie.